Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Transmisja Konferencji

Okres retransmisji Konferencji został zakończony.

 

Wirtualny Salon Wystawców

Program Konferencji:

4 czerwca 2021

14:30 – 14:40

Otwarcie Konferencji

prof. Tomasz Moszura, Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej

14:40 – 15:10

Wykład inauguracyjny: Planety innych słońc

prof. Andrzej Niedzielski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu

15:10 – 15:15

Przerwa

Sesja I. Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana

Przewodniczący: prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Tomasz Moszura

15:15 – 15:35

Pacjent po operacji Fontana okiem klinicysty

dr Anna Mazurek-Kula (Łódź)

15:35 – 15:55

Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana – zdaniem echokardiografisty

dr Alicja Mirecka-Rola (Warszawa)

15:55 – 16:15

Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana – zdaniem interwencjonisty

dr hab. Jacek Kusa (Wrocław)

16:15 – 16:30

Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana – zdaniem elektrofizjologa

dr Krzysztof Czyż (Poznań)

16:30 – 17:00

Dyskusja + przerwa na zmianę platformy

17:00 – 19:00

Sprawozdanie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej <SZCZEGÓŁY>

Sesja II. Wybrane zagadnienia z zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa u dzieci

Przewodniczący: prof. Katarzyna Bieganowska, prof. Lesław Szydłowski

19:00 – 19:20

Kwalifikacja dzieci do zabiegu ablacji

dr Radosław Pietrzak (Warszawa)

19:20 – 19:40

Zespół Brugadów

prof. Waldemar Bobkowski (Poznań)

19:40 – 19:55

Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego: kwalifikacja do leczenia w wybranych sytuacjach klinicznych

dr hab. Joanna Kwiatkowska (Gdańsk)

19:55 – 20:10

Czy to QT jest za długie?

dr Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

20:10 – 20:25

Dyskusja

 

Przedstawienie wyników wyborów SKD PTK

 

5 czerwca 2021

9:00 – 9:10

 

Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej

dr Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

9:10 – 9:20

Wystąpienie Delegata Narodowego AEPC

prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa)

9:20 – 9:25

Przerwa

Sesja III. Istotne problemy kliniczne w kardiologii dziecięcej –

Czy zastawka płucna w pozycji aortalnej jest dobrym wyborem?

Przewodniczący: prof. Janusz Skalski, dr hab. Roland Fiszer

9:25 – 9:45

Zastawka aorty i zastawka pnia płucnego. Podobne ale czy takie same?

lek. Adam Koleśnik (Warszawa)

9:45 – 10:05

Zastawka aortalna u płodu-co ważnego w prenatalnym badaniu echokardiograficznym dla podjęcia decyzji?

prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa)

10:05 – 10:25

Zabieg Rossa – czy autograft płucny w pozycji aortalnej jest idealnym rozwiązaniem?

dr Marek Kopala (Łódź)

10:25 – 10:40

Chirurgia zastawki aortalnej u dzieci-techniki rekonstrukcyjne, protezy biologiczne i mechaniczne

dr hab. Jacek Kołcz (Kraków)

10:40 – 10:55

Dyskusja

10:55-11:10

Wykład dydaktyczny: Gdzie jesteśmy-rola badań genetycznych w diagnostyce kanałopatii

dr Justyna UlańskaPoutanen

Sesja IV. Varia

Przewodniczący: prof. Aldona Śliwińska, dr Janusz Czarnecki

11:10 – 11:30

Pandemia COVID-19 z perspektywy kardiologa dziecięcego

prof. Bożena Werner (Warszawa)

11:30 – 11:45

Kardioonkologia pediatryczna

dr Monika Kowalczyk-Domagała (Warszawa)

11:45 – 12:00

Zaburzenia krzepnięcia u chorych po operacji Fontana

prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

12:00 – 12:15

Leczenie chirurgiczne oraz opieka nad pacjentem ToF/AP+ MAPCA’s – program rekonstrukcji tętnic płucnych

lek. Grzegorz Zalewski (Katowice)

12:15 – 12:35

Wykład dydaktyczny: Niedożywienie i leczenie żywieniowe dzieci z wadami wrodzonymi serca

dr Joanna Friedman-Gruszczyńska

12:35 – 12:50

Dyskusja

12:50

Zakończenie Konferencji