Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Opłaty i rejestracja

Rejestracja wstrzymana. Wznowienie rejestracji zapisów na konferencję nastąpi po wyznaczeniu nowej daty spotkania. Dotychczasowe rejestracje zostaną zachowane.

Opłata obejmuje: