Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Program konferencji

Za udział w Konferencji uczestnikom zostanie przyznanych 7,5 punktów edukacyjnych PTK oraz 6,75 punktów edukacyjnych. Hasło dostępowe do transmisji każdy z zarejestrowanych uczestników otrzymał na podany adres e-mail. 

Link do transmisji każdy z zarejestrowanych uczestników otrzymał na podany adres e-mail.

GodzinaOpis

4 czerwca 2021

14:30 - 14:40

Otwarcie Konferencji
prof. Tomasz Moszura, Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej

14:40 - 15:10

Wykład inauguracyjny: Planety innych słońc
prof. Andrzej Niedzielski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu

15:10 - 15:15

Przerwa

Sesja I. Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana
Przewodniczący: prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Tomasz Moszura

15:15 - 15:35

Pacjent po operacji Fontana okiem klinicysty
dr Anna Mazurek-Kula (Łódź)

15:35 - 15:55

Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana – zdaniem echokardiografisty
dr Alicja Mirecka-Rola (Warszawa)

15:55 - 16:15

Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana – zdaniem interwencjonisty
dr hab. Jacek Kusa (Wrocław)

16:15 - 16:30

Postępowanie z pacjentami po operacji Fontana – zdaniem elektrofizjologa
dr Krzysztof Czyż (Poznań)

16:30 - 17:00

Dyskusja

17:00 - 19:00

Sprawozdanie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej <SZCZEGÓŁY>

Sesja II. Wybrane zagadnienia z zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa u dzieci
Przewodniczący: prof. Katarzyna Bieganowska, prof. Lesław Szydłowski

19:00 - 19:20

Kwalifikacja dzieci do zabiegu ablacji
dr Radosław Pietrzak (Warszawa)

19:20 - 19:40

Zespół Brugadów
prof. Waldemar Bobkowski (Poznań)

19:40 - 19:55

Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego: kwalifikacja do leczenia w wybranych sytuacjach klinicznych
dr hab. Joanna Kwiatkowska (Gdańsk)

19:55 - 20:10

Czy to QT jest za długie?
dr Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

20:10 - 20:25

Dyskusja

20:25

Przedstawienie wyników wyborów SKD PTK

5 czerwca 2021

9:00 - 9:10

Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej
dr Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

9:10 - 9:20

Wystąpienie Delegata Narodowego AEPC
prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa)

9:20 - 9:25

Przerwa

Sesja III. Istotne problemy kliniczne w kardiologii dziecięcej – Czy zastawka płucna w pozycji aortalnej jest dobrym wyborem?
Przewodniczący: prof. Janusz Skalski, dr hab. Roland Fiszer

9:25 - 9:45

Zastawka aorty i zastawka pnia płucnego. Podobne ale czy takie same?
lek. Adam Koleśnik (Warszawa)

9:45 - 10:05

Zastawka aortalna u płodu-co ważnego w prenatalnym badaniu echokardiograficznym dla podjęcia decyzji?
prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa)

10:05 - 10:25

Zabieg Rossa – czy autograft płucny w pozycji aortalnej jest idealnym rozwiązaniem?
dr Marek Kopala (Łódź)

10:25 - 10:40

Chirurgia zastawki aortalnej u dzieci-techniki rekonstrukcyjne, protezy biologiczne i mechaniczne
dr hab. Jacek Kołcz (Kraków)

10:40 - 10:55

Dyskusja

10:55 - 11:10

Wykład dydaktyczny: Gdzie jesteśmy-rola badań genetycznych w diagnostyce kanałopatii
dr Justyna UlańskaPoutanen

Sesja IV. Varia
Przewodniczący: prof. Aldona Śliwińska, dr Janusz Czarnecki

11:10 - 11:30

Pandemia COVID-19 z perspektywy kardiologa dziecięcego
prof. Bożena Werner (Warszawa)

11:30 - 11:45

Kardioonkologia pediatryczna
dr Monika Kowalczyk-Domagała (Warszawa)

11:45 - 12:00

Zaburzenia krzepnięcia u chorych po operacji Fontana
prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

12:00 - 12:15

Leczenie chirurgiczne oraz opieka nad pacjentem ToF/AP+ MAPCA’s – program rekonstrukcji tętnic płucnych
lek. Grzegorz Zalewski (Katowice)

12:15 - 12:35

Wykład dydaktyczny: Niedożywienie i leczenie żywieniowe dzieci z wadami wrodzonymi serca
dr Joanna Friedman-Gruszczyńska

12:35 - 12:50

Dyskusja

12:50

Zakończenie Konferencji