Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Posiedzenie Sekcji Kardiologii Dziecięcej

Posiedzenie Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

4 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 zaplanowano posiedzenie Sekcji Kardiologii Dziecięcej, podczas którego odbędą się wybory nowego Zarządu. Osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu (z opłaconymi składkami) otrzymały informacje o sposobie dołączenia do obrad w osobnej wiadomości przesłanej przed Sekretarza Sekcji SKD PTK. Organizator Konferencji – firma Medvisa, nie jest podmiotem odpowiedzialnym za nadanie uprawnień do udziału w posiedzeniu.