Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Patronat Honorowy

Patronaty Honorowe 
XIX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego