Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

prof. dr hab. med.

Tomasz Moszura

Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr n. med.

Janusz Czarnecki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

lek.

Grażyna Zadrozińska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem oraz wzrostem liczby zachorowań, Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK po dokładnej analizie bieżącej sytuacji podjął decyzję o odwołaniu konferencji w pierwotnie planowanym terminie 28-30 Maja 2020r. w Toruniu.

Dalsze szczegółowe informacje będą podane w najbliższym czasie.

Z poważaniem
Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK