Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Partnerzy

Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu pn. „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

 


Serdecznie zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane udziałem w XIX Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Justyna Furmańczak
tel.: +48 570 131 777
e-mail: justyna.furmanczak@medvisa.pl

Sławomir Poziomek
tel.: +48 690 906 766
e-mail: slawomir.poziomek@medvisa.pl