Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Poznań, 13-15 czerwca 2019 roku

Program konferencji

GodzinaOpis

CZWARTEK, 13 czerwca 2019

17.00 - 18.00

Zebranie Zarządu Sekcji

18.00 - 19.00

Spotkanie Konsultanta Krajowego z Zarządem Sekcji KD PTK i konsultantami wojewódzkimi

16.00 - 19.00
Warsztaty
Zaburzenia rytmu serca

dr Maria Miszczak-Knecht (Warszawa), dr Krzysztof Czyż (Poznań)

Echokardiografia. Wrodzone wady serca u noworodków i niemowląt. Warsztaty z użyciem programu EchoPAC, GE

dr Bartłomiej Mroziński (Poznań), dr Agnieszka Bobkowska (Poznań)

Uczestnicy warsztatów otrzymają 20 pkt  akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Stany nagłe w kardiologii dziecięcej (zajęcia w oparciu o symulacje medyczne)

dr Rafał Surmacz (Poznań), dr Agata Łaźniak-Pfajfer (Poznań), dr Marcin Grytczuk (Poznań)

Kardiologia sportowa

prof. Lidia Ziółkowska (Warszawa), dr Renata Główczyńska (Warszawa), dr Andrzej Folga (Warszawa), dr Anna Turska-Kmieć (Warszawa)

PIĄTEK, 14 czerwca 2019

8.45 - 9.30

Uroczyste otwarcie konferencji

prof. Waldemar Bobkowski, prof. Jacek Białkowski, prof. Aldona Siwińska  

9.30 -10.00

Wykład inauguracyjny

prof. Tomasz Banasiewicz (Poznań)

10.00 - 12.00
Zespół hipoplazji lewej części serca

Przewodniczący sesji: prof. Jadwiga Moll, prof. Tomasz Mroczek, prof. Tomasz Moszura, dr hab. Jacek Kusa

Zespół hipoplazji lewej części serca oraz zwężenie zastawki aortalnej – diagnostyka i możliwości leczenia w okresie prenatalnym

prof. Joanna Dangel (Warszawa)

Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z zespołem hipoplazji lewej części serca

dr Anna Mazurek-Kula (Łódź)

Problemy na poszczególnych etapach leczenia pacjentów z zespołem hipoplazji lewej części serca – czerwone flagi dla kardiologa dziecięcego

prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa)

Napadowy częstoskurcz wewnątrzprzedsionkowy i dysfunkcja węzła zatokowego u chłopca po operacji metodą Fontana – opis przypadku

dr Agata Łaźniak-Pfajfer (Poznań)

Integracja różnych technik obrazowania w kardiologii interwencyjnej wad wrodzonych u dzieci

dr Adam Koleśnik (Warszawa)

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 - 14.30
Zaburzenia rytmu serca u noworodka i niemowlęcia

Przewodniczący sesji: dr Maria Miszczak-Knecht, prof. Maria Wróblewska-Kałużewska,
prof. Lesław Szydłowski, prof. Waldemar Bobkowski

Wolna czynność serca

prof. Katarzyna Bieganowska (Warszawa)

Szybka czynność serca

dr Tomasz Książczyk (Warszawa)

Zabiegi ablacji u niemowląt 

dr hab. Artur Baszko (Poznań)

Overview on cardiovascular genetics in 2019 
(Wykład sponsorowany, Blueprint Genetics)prof. Juha Koskenvuo (Helsinki)
Kanałopatie u niemowląt 

dr hab. Joanna Kwiatkowska (Gdańsk)

Podskórny kardiowerter-defibrylator u młodych chorych

dr Paweł Syska (Warszawa)

14.30 - 15.30

Przerwa obiadowa

15.30 - 17.00
Kiedy korekta dwukomorowa, kiedy jednokomorowa?

Przewodniczący sesji: prof. Wanda Kawalec, prof. Jacek Moll, prof. Andrzej Sysa, prof. Janusz Skalski, prof. Michał Wojtalik

Kiedy korekta dwukomorowa, kiedy jednokomorowa w granicznej komorze?

dr Anna Brodzikowska-Pytel (Warszawa)

Graniczna prawa komora – opis przypadku

dr Zbigniew Kordon (Kraków)

Graniczna lewa komora – opis przypadku

dr Zuzanna Powichrowska (Warszawa)

 

17.00 - 18.30

WYBORY ZARZĄDU SEKCJI KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (2019-2021)

SOBOTA, 15 czerwca 2019

9.00 - 9.20

Wystąpienie Delegata Narodowego AEPC – prof. Joanna Dangel (Warszawa)

9.20 - 11.00
Problemy kliniczne w praktyce  

Przewodniczący sesji: prof. Aldona Siwińska, dr hab. Joanna Kwiatkowska, prof. Bożena Werner, prof. Andrzej Rudziński

Co nowego w chorobie Kawasakiego

dr Monika Kowalczyk-Domagała (Warszawa)

Ciąża po operacji wrodzonej wady serca

prof. Olga Trojnarska (Poznań)

Leczenie ostrej niewydolności serca w praktyce  

dr Arkadiusz Wierzyk (Zabrze)

Levosimendan w praktyce pediatrycznej  

prof. Izabela Pągowska-Klimek (Łódź)

Nadciśnienie płucne – aktualne postępowanie w sytuacjach ostrodyżurowych

dr hab. Jacek Kusa (Wrocław)

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00
Sesja – przypadki kliniczne (1)

Przewodniczący sesji: Małgorzata Szkutnik, Lidia Ziółkowska, Robert Sabiniewicz, Tomasz Floriańczyk

Stentowanie PDA jako opcja terapeutyczna u niemowlęcia z suprasystemowym nadciśnieniem płucnym

Joanna Płużańska, Katarzyna Ostrowska, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Tomasz Moszura

Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Pierwsze polskie doświadczenia w leczeniu treprostinilem u dzieci

Dominika Gardyńska, Elżbieta Skiba, Jacek Kusa

Oddział Kardiologii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Leczenie żywieniowe pacjenta z wrodzonymi wadami serca

prof. Janusz Książyk

Nieprawidłowy test pulsoksymetryczny – opis przypadku

Anna Wałdoch, Joanna Kwiatkowska, Piotr Potaż, Robert Sabiniewicz

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

Zakażenia RSV u niemowląt z wrodzonymi wadami serca
(Wykład sponsorowany, Abbvie)dr Krystyna Bober-Olesińska
Serce trójkomorowe?

Dagmara Kniaziewicz-Pawlak, Agnieszka Bobkowska, Bartłomiej Mroziński, Rafał Surmacz, Magdalena Słupska1, Barbara Marzol, Aldona Siwińska, Waldemar Bobkowski

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

1 Oddział Kardiologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

13.00 - 13.45

Przerwa obiadowa

13.45 - 15.30
Sesja – przypadki kliniczne (2)

Przewodniczący sesji: Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Skierska, Paweł Dryżek, Piotr Weryński

Podwójnie przewodozależna wada serca – pułapki w diagnostyce prenatalnej

Joanna Duliban1,3, Tomasz Roszkowski2, Joanna Dangel1, Agnieszka Grzyb1,3, Adam Koleśnik1,4, Andrzej Kościesza 5, Andrzej Kansy 6

1 Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP
2 I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP
3 Oddział Kardiologii CZD
4 Pracownia Interwencji Sercowo – Naczyniowych CZD
5 Zakład Diagnostyki Obrazowej CZD
6 Klinika Kardiochirurgii CZD

Przeznaczyniowe zamknięcie ASD II u pacjenta z pentalogią Cantrella i częściową ektopią serca

Filip Tyc, Michał Gałeczka, Roland Fiszer, Mateusz Knop, Sebastian Smerdziński, Paweł Banaszak, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Poważne konsekwencje zapomnianego rozpoznania

Anna Migdał1,2, Agnieszka Grzyb1,3, Adam Koleśnik2,3, Małgorzata Żuk1

1 Klinika Kardiologii
2 Pracownia Interwencji Sercowo- Naczyniowych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
3 Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych, Warszawa

Zespół kociego oka – rzadka wada

Janusz Czarnecki, Grażyna Zadrozińska , Anna Bochyńska, Barbara Iwaniszewska, Magdalena Pasińska

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera,  Specjalistyczny Szpital dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu, Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera  w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Kardiomiopatia restrykcyjna u 6-letniej dziewczynki

Klaudia Obsznajczyk, Monika Jarecka, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Krzysztof Godlewski, Bożena Werner

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przez jelita do serca

Justyna Zamojska, Aleksandra Stasiak, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Beata Kierzkowska, Piotr Kędziora, Bogumiła Górczewska

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nastolatek z bólem w klatce piersiowej – czym jeszcze może zaskoczyć lekarza  dyżurnego?

Kornel Semeran1, Marcin Baran1, Jerzy Wójtowicz1, Marek Frank2, Tomasz Hirnle2, Artur Bossowski1

1 Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
2 Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

15.30 - 15.45

Zakończenie Konferencji