Menu
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Kardiologia Dziecięca w praktyce"

Poznań, 13-15 czerwca 2019 roku

Kontakt

Kontakt w sprawach naukowych:

Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849-14-48
e-mail: wbobkowski@mp.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Medvisa Healthcare Solutions

ul. Święty Marcin 80/82/311, 61-809 Poznań

tel. +48 690 906 766, +48 570 777 131

e-mail: biuro@medvisa.pl

www.medvisa.pl